Tri kỷ - sự hiện diện ai cũng muốn có trong đời, một người bạn sẽ nghe khi em nói còn tri kỷ nghe được ngay cả khi em chưa cất lời.